Nhà hàng Thuyền Chài

ĐC: 01 Khổng Tử, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: 08.37228501

< Trở lại